Πρόσκληση ΔΣ για τις 16 Νοεμβρίου 2011

14-11-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Γαλάτσι  11 – 11- 2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             Αριθ. Πρωτ.:  41594
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

                 Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16η Νοεμβρίου 2011ημέραΤετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011 – Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 335/2011 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

2ο

 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.

 

 

 

 

 

3ο

 

Διαβίβαση εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012.

 

 

 

 

 

4ο

 

Ρύθμιση παλαιών οφειλών και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ.

 

 

 

 

 

5ο

 

Επαναλειτουργία της συγκοινωνιακής γραμμής 624.

 

 

 

 

 

6ο

 

Κατάρτιση Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

7ο

 

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 368/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αλλαγή πληρωμής λογαριασμού ΔΕΗ».

 

 

 

 

 

8ο

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κ. Σολδάτου Ιωάννας, κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
                                                                          H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
        

                                                                                                                                                      

 ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr