ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

12-04-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       Γαλάτσι,  12 – 04- 2013    Αριθ. Πρωτ.: 12471

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                          

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 18η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Συμπλήρωση της καθιέρωσης 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2013.

 

 

 

 

 

2ο

 

Λήψη απόφασης για:

·           Α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 20/2013 και Έγκριση Συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015,στον Άξονα Προτεραιότητας :2 Αναβάθμιση αστικών υποδομών,3 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και 4 Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων.

     Β) έγκριση της 48/2012 μελέτης και τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Του Δήμου Γαλατσίου» και η οποία συντάχθηκε από το τμήμα μελετών της Τ.Υ.Δ.Γ Ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο.

 Γ) Απόφαση Εξουσιοδότησης του Δήμαρχου για  την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» ( από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου), και

 Δ) Λήψη απόφασης για τον υπεύθυνο της πράξης.

 

 

 

 

 

3ο

 

Λήψη απόφασης για:

·           Α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 20/2013 και Έγκριση Συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015,στον Άξονα Προτεραιότητας :2 Αναβάθμιση αστικών υποδομών,3 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και 4 Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων      Β) έγκριση της επικαιροποιημένης  7/2010 μελέτης και τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου Του Δήμου Γαλατσίου» και η οποία συντάχθηκε από το τμήμα μελετών της Τ.Υ.Δ.Γ Ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο.

 Γ) Απόφαση Εξουσιοδότησης του Δήμαρχου για  την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» ( από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου), και

 Δ) Λήψη απόφασης για τον υπεύθυνο της πράξης

           

 

 

 

 

4ο

 

Επιλογή των δικαιούχων καθώς και των θέσεων στις οποίες θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος με δημόσια κλήρωση για τις ιερείς πανήγυρεις της Αγ. Ειρήνης (08/09-05-2013 και της Αγ. Γλυκερίας (12/13-05-2013).

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                  

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
 

                                                                        ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr