ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

15-03-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        Γαλάτσι,  15 – 03- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.: 9041

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

 

 

 

 

3ο

 

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2013.

 

 

 

 

 

4ο

 

Θρησκευτική εορτή Αγίας Ειρήνης (Διαβίβαση απόφασης 15/2013 Ε.Π.Ζ.)

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 89/2013).

 

 

 

 

 

6Ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 90/2013).

 

 

 

 

 

7Ο

 

Έγκριση συνδρομής του Δήμου στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών Α: ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και Β: Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ.

 

 

 

 

 
 

     Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                   

                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                         ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr