Πρόσκληση ΔΣ για τις 22 Σεπτεμβρίου

16-09-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                       Γαλάτσι   16-09-2011    

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Αριθ. Πρωτ. 34899 

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 210.2143417
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 22η Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

 

 
 

 
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ της Ημερησιας Διαταξης

 
 
 
 
 

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
 
 

                                               Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                  

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Γαλάτσι     16- 09-2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      Αριθ. Πρωτ.:  34900
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

                   Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22η Σεπτεμβρίου 2011 ημέραΠέμπτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.

 

 

 

 

 

2ο

 

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 40/2011 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισμό του ύψους προστίμων παράνομης υπαίθριας διαφήμισης

 

 

 

 

 

3ο 

 

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ενός Πυροσβεστικού οχήματος.

 

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια και κάλυψη δαπανών της εκδήλωσης αποκαλυπτηρίων της προτομής «ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ» την 16η Οκτωβρίου 2011.

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπανών της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

 

 

 

 

 

6ο

 

Αποδοχή της αίτησης του κατοίκου του Δήμου μας κ. Πρωτονοτάριου Στυλιανού για τη μεταφορά του Α.μ.Ε.Α. ανήλικου τέκνου του από και προς το σχολείο και κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

 

 

 

 

 

7ο

 

Έγκριση λειτουργίας στο Δήμο Γαλατσίου του Κέντρου Ημέρας «Λέσχη Ελεύθερου Χρόνου και Δημιουργικής Απασχόλησης».

 

 

 

 

 

8ο

 

Αίτημα του Δημότη κ. Α. Μπώκου για τη μεταφορά στάσης λεωφορείου.

 

9ο

 

Λήψη απόφασης κήρυξης προμηθευτού έκπτωτου λόγω μη προσέλευσής του για υπογραφή σύμβασης.

 

 

 

 

 

10ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας HΙLTI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
                                                                  H Πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
 
                                                                  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ
 
 

                                                                      

 

                                                                     

 

 
  

                               

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr