Πρόσκληση ΔΣ για τις 23 Ιουνίου

17-06-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Γαλάτσι  17-06-2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            Αριθ. Πρωτ.: 24724

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Ιουνίου 2011,ημέραΠέμπτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2011.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

4ο

 

Υποβολή αιτήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου προς το Δήμο Αθηναίων στα πλαίσια της άσκησης μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 (χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών και Δημοσίων Παιδικών Σταθμών) του Ν. 3852/2010 – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-. 

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011- Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 92/2011 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

6ο

 

Καθορισμός ύψους ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων – Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 119/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

7ο

 

Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων – Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

8ο

 

Καθορισμός συντελεστών Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων διέλευσης – Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 118/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

9ο

 

Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «Εφαρμογές για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της επέκτασης & ανάπτυξης δικτυακών υποδομών & εφαρμογών στο Δήμο Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

10ο

 

Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 1.12 «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και δόσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε. Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

 

 

 

 

11ο 

 

Έγκριση υποβολής αίτησης για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε υπαλλήλους του Δήμου μέσω ΛΑΕΚ.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Παραδείσου – Ιέρακος – Κενταύρου», αρ. μελέτης 36/2008.

 

 

 

 

 

13ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 

 

 

 

 

14ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων και παραχώρηση χώρου στάθμευσης για χρηματαποστολή έμπροσθεν τραπεζών.

 

 

 

 

 

15ο

 

Παραχώρηση αναπηρικών χώρων στάθμευσης.

 

 

 

 

 

16ο

 

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ι. Φωκά 110.

 

 

 

 

 

17ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση οδού Αγ. Γλυκερίας (Κουρτίου – Πάρνηθος).

 

 

 

 

 

18ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αιγοσθενών (Λ. Βεϊκου-Παπαφλέσσα).

 

 

 

 

 

19ο

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή νησίδων – αποτμήσεων», αρ. μελ. 52/2009.

 

 

 

 

 

 20ο

 

Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας οικονομικού έτους 2011.

 

 

 

 

 

21ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Ξυλικιώτη Αθανασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, για το οικόπεδο επί της οδού Σαρωνικού αρ. 13.

 

 

 

 

 

 22ο

 

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Μαρκογιαννάκη Αργυρώς από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ, για το ακίνητο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 8.

 

 

 

 

 

 23ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κούρτη Νικολάου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 24ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Χουζούρη Γεωργία από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 25ο

 

Διαγραφή χρέωσης της OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 26ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κατσούλα Αθανασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 27ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Πολυμερόπουλου Ιωάννη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 28ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μερικλή Ευστρατίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 29ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βαϊτση Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 30ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοφινά Χρήστου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 31ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δήμου Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

32ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κίτσιου Ευανθίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

33ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βύνιου Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

34ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Πελεκάνου Γεωργίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

35ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βίγγου Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

36ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κούλη Κων/νας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

37ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Δημητρίου – Μπούγια Ευαγγελίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

38ο

 

 

 

 

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μητροπούλου Αμαλίας επί της οδού Διογένους αρ. 7.

 

 

39ο

 

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος θερινής σίτισης για άτομα ΑμεΑ του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

40ο

 

Έγκριση προγράμματος παρεμβάσεων Τομέα Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας, στοχεύοντας στην πρόσληψη και την αντιμετώπιση σύνθετων ψυχοπαιδαγωγικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

 

 

 

 

 

41ο

 

Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της κ. Ράπτη Ειρήνης δημότη και κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

42ο

 

Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της κ. Γράφα Ουρανίας , κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
 
                                                                      H Πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
 
 
 
 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr