Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 25 Οκτωβρίου 2012

22-10-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Γαλάτσι, 19-10- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                Αριθ. Πρωτ.: 36105

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Οκτωβρίου 2012,ημέραΠέμπτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης
 
 
 
1ο
 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2012.

 
 
 
2ο
 

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου 2012 γοα τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 563/2012 απόφασης της Ο.Ε.

 
 
 
3ο
 

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 534/2012 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ) για το έτος 2013.

 
 
 
4ο
 
Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2013.
 
 
 
5ο
 

Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2013.

 
 
 
6ο
 

Άρση ή άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 26/τ.99, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Απειράνθου.

 
 
 
7ο
 

Δ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2012.

 
 
 
8ο
 

Αποδοχή δωρεάν χρήσης ακινήτου του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» στο Δήμο Γαλατσίου.

 
 
 
9ο
 

Καταβολή αξίας γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους σε χρήμα – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 538/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου ετών 2011-2012.

 
 
 
10ο
 

Χορήγηση ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (παιγνιόχαρτα) στο κατάστημα (Καφενείο Σνακ Μπαρ) της κ. Κιούση Αθηνάς επί της οδού Ναρκίσσου 28.

 
 
 
11ο
 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

12ο
 

Αποδοχή χρηματικού ποσού 70.760 € που αφορά τέλη καθαριότητας των χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012.

 
 
 
13ο
 

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση κατασκευής (περιπτέρου) (Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 43/2012 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 
 
 
14ο
 

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. (Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 40/2012 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 
 
 
15ο
 

Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση επειγουσών επεμβάσεων για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου» αριθμός μελέτης 24/2010.

 
 
 
16ο
 

Αντικατάσταση μελών της Δ.Ε.Π. (εκπροσώπους εκπαιδευτικών).

 
 
 
17ο
 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης αγάλματος Νικηφόρου Μανδηλαρά» αρ. μελ. 29/2010.

 
 
 
18ο
 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 
 
 
19ο
 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Μπουκουβάλα Νικολάου επί της οδού Χανίων 12.

 
 
 
20ο
 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κουνέλη Ελευθερίας επί της οδού Σολωμού 39.

 
 
 
21ο
 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Φίλιππα Δήμητρας από βεβαιωτικούς καταλό­γους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Ηρακλείου 32.

 
 
 
22ο
 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας SIXTRentacarαπό βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                       H Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ    

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr