Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 29 Απριλίου 2011

20-04-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Αριθ. Πρωτ.: 12602   
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       Γαλάτσι    20-04-2011
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 210.2143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Απριλίου 2011ημέραΠαρασκευήκαι ώρα 19:00  για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης
 
 
 
 
 
1ο
 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας οικ. έτους 2011.
 
 
 
 
 
2ο
 
Κλήρωση θέσεων για την Ιερά Πανήγυρη της Αγ. Ειρήνης σύμφωνα με τον Ν. 3769/2009 άρθρο 16.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                          H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr