Πρόσκληση ΔΣ για τις 29 Ιουλίου

26-07-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            Γαλάτσι  25-07-2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             Αριθ. Πρωτ.:  29768
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

                   Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Ιουλίου 2011 ημέραΠαρασκευήκαι ώρα 15:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 

 
 

 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ Θεμα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου στο Ο.Τ. 111 σε ιδιοκτησίες των κ.κ. Σ. Σπυρόπουλου κ.λ.π. λόγω άρσης απαλλοτρίωσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
 
 
 
                                                                     H Πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr