Πρόσκληση ΔΣ για τις 31 Αυγούστου

30-08-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Γαλάτσι      26-08-2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        Αριθ. Πρωτ.:  32255

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

                   Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31η Αυγούστου 2011 ημέραΤετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 

 
 

 
Θεματα της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Σύναψη Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών σε προμηθευτές.

 

 

 

 

 

2ο

 

Ορισμός εκπροσώπων αιρετών γυναικών του Δήμου μας στις δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσής τους, μέσω σεμιναρίων, στα πλαίσια υλοποίησης από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης <<Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Αυτοδιοίκηση (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. του έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο»>>.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση 1ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εργασία: «Συντήρηση πρασίνου» Εργ. 2010 αρ. μελ. 18/10.

 

 

 

 

 

4ο

 

Οριοθέτηση περιπτέρου στην πλατεία Ελευθερίας.

 

 

 

 

 

5ο   

 

Έγκριση λειτουργίας στο Δήμο Γαλατσίου του Κέντρου Ημέρας «Λέσχη Ελεύθερου Χρόνου και Δημιουργικής Απασχόλησης».

 

 

 

 

 

6ο

 

 Επαναφορά των 237, 238, 244, 246, 247 και 249/11 απορριπτικών αποφάσεων του Δ.Σ. για τη διαγραφή χρεώσεων των κ.κ.: Χουζούρη Γεωργίας, OLUMPIC ETE A.E., Δήμου Κων/νου, Βύνιου Κων/νου, Πελεκάνου Γεωργίου και Βαϊτση Δημητρίου, αντίστοιχα, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

7ο 

 

Διαγραφή χρεώσεων των κ.κ.: Μαύρου Δημητρίου, Παπαδοπούλου Αμαλίας, ΜΕΤΑΣΤΡΟΠ Α.Ε. και Κιουλάφη Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

8ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Βλάχου Ανδρέα από αναγκαστική κατασκευή και σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Νικοτσάρα 13 και Σουλίου 19.

 

 

 

 

 

9ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Σιαμαντά Αικατερίνης από αναγκαστική κατασκευή και σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Νικηταρά αρ.9.

 

 

 

 

 

10ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής Ε.Χ.Ε. 544/7-06-11 στο όνομα του υπαλλήλου ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε (20) απορριμματοφόρα – φορτηγά και της κάρτας ΚΤΕΟ.

 

 

 

 

 

11ο

 

Εκλογή με μυστική ψηφοφορία εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
 
                                                                     H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr