ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

05-12-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          Γαλάτσι, 29- 11- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 39678

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 5η Δεκεμβρίου 2012,ημέραΤετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Επιμήκυνση των δανείων του Δήμου σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012. – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 622/2012 εισήγησης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

2ο

 

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2013.

 

 

 

 

 

3ο

 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

4ο

 

Ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

 

 

 

 

 

5ο

 

Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2013.

 

 

 

 

 

6ο

 

Λειτουργία λαϊκών αγορών.

 

 

 

 

 

7ο

 

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

 

 

 

 

 

8ο

 

Έγκριση συνδρομής του Δήμου στην συνδρομητική ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”.

 

 

 

 

 

9ο

 

Συγχώνευση του ΚΕΠ 0701 ΠΒ (επί της Καλογήρου Σαμουήλ) με το ΚΕΠ 0701 Π (Ελ. Βενιζέλου).

 

 

 

 

 

10ο

 

Σύσταση εθελοντικών ομάδων του Δήμου Γαλατσίου α) Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Εξειδικευμένων Επιστημόνων.

 

 

 

 

 

11ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 588/2012).

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 594/2012).

 

 

 

 

 

13ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 595/2012).

 

 

 

 

 

14ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 596/2012).

 

 

 

 

 

15ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών πλατείας Χατζησπύρου και πλατείας Γιγάντων».

 

 

 

 

 

16ο

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου – εργολαβία 2011» αρ. μελ.9/2011.

 

 

 

 

 

17ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 

 

 

 

 

18ο

 

Μεταφορά αναπηρικής θέσης στάθμευσης.

 

 

 

 

 

19ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου (BEJKONAILE).

 

 

 

 

 

20ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Φιοραβάντες Βασιλείου από βεβαιωτικούς καταλό­γους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Τράλλεων 85.

 

 

 

 

 

21ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Ζάχος Β. & Σια Ο.Ε. από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

22ο

 

Διαγραφή χρέωσης του της εταιρείας FGA CAPITAL από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

23ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κρεμμύδα Δημητρίου από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                  

                                                                     H Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
 

                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr