Πρόσκληση ΔΣ για τις 6 Οκτωβρίου 2011

30-09-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Γαλάτσι 30-09-2011                                                                  Αρ. Πρωτ.37060

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                        

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

                   Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 6η Οκτωβρίου 2011ημέραΠέμπτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 

 
 

 
ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2011.

 

 

 

 

 

2ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου» οικον. έτους 2011.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Α.

 

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν με τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής αλλοδαπών κατά το έτος 2006 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/39518/0022(ΦΕΚ 2345/τ.Β΄/11-12-2007).

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν με τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2009 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/4940/0022(ΦΕΚ 1323/τ.Β΄/27-08-2010).

 

 

 

 

 

6ο

 

Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν με τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2010 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/86390/0022(ΦΕΚ 676/τ.Β΄/28-04-2011).

 

 

 

 

 

7ο

 

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και Έγκριση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και έγκριση της Προμελέτης του έργου: «Βιοκλιματική Ανάπλαση του Κέντρου Πόλης του Δήμου Γαλατσίου» – Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», Κατηγορία Πράξης: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων και τέλος τον ορισμό υπευθύνου της ανωτέρω Πράξης.

 

 

 

 

 

8ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 43/11 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

 

 

 

9ο

 

Παραχώρηση αναπηρικού χώρου θέσης στάθμευσης της κ. Παπασπύρου Θεοδώρας επί της οδού Λυσίου αρ. 6. (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 44/11 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

 

 

 

10ο

 

Μετατόπιση αναπηρικής θέσης στάθμευσης της κ. Τσακωνιάτη Μαργαρίτας από την οδό Κρήτης 9, στην οδό Ωρωπού 14. (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 45/11 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

 

 

 

11ο

 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Παραδεισίων – Ιέρακος – Κενταύρου» αρ. μελ. 36/08.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αιγοσθένων (Βεϊκου – Παπαφλέσσα)».

 

 

 

 

 

13ο

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών πλατείας Χατζησπύρου και πλατείας Γιγάντων».

 

 

 

 

 

14ο

 

Συμπληρωματική απόδοση Λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2061/7-11-2007 για τη συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στη Κυλλήνη στις 14-15-16 Νοεμβρίου 2007.

 

 

 

 

 

15ο

 

Συμπληρωματική απόδοση Λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2201/21-11-2007 για τη συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο POLIS στη Θεσσαλονίκη στις 22-23-24-25 Νοεμβρίου 2007.

 

 

 

 

 

16ο

 

Συμπληρωματική απόδοση Λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2615/24-11-2008 για τη συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στη Θεσσαλονίκη στις 26-27-28 Νοεμβρίου 2008.

 

 

 

 

 

17ο

 

Ρύθμιση οφειλών της κ. Σταυρούλας Κατσικόκερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/11.

 

18ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Καραπαναγιώτη Νικολάου επί της οδού Πλάτωνος αρ. 26.

 

 

 

 

 

 

19ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Λιόντου Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το οικόπεδό του επί της οδού Αρσινόης αρ. 6.

 

 

 

 

 

20ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παπανικολάου Μελέτη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

21ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σιούτη Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

22ο

 

Διαγραφή χρέωσης της ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

23ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Λεγάκη Διαλεκτής, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

24ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Καλαμαρά Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

25ο

 

Διαγραφή χρέωσης της MILLA LULEZ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

26ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Καββαδία Στεφανίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

27ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παπαντωνίου Αναστασίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

28ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Καραγιάννη Θωμά, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

29ο

 

Διαγραφή χρέωσης ποσού 80,00€ της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

30ο

 

Διαγραφή χρέωσης ποσού 160,00€ της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

31ο

 

Διαγραφή χρέωσης ποσού 40,00€ της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

32ο

 

Διαγραφή χρέωσης ποσού 400,00€ της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

33ο

 

Διοργάνωση εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου μας σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων, που θα πραγματοποιηθεί την αίθουσα «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 9:30 έως 14:30.

 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
                                                                          H Πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
 
 
 
 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr