ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.28-4-2009

27-04-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Γαλάτσι 23-04-2009

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 13508

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 210.2143417

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο

…………………………………………………………………

Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Απριλίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

Θεματα της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

1ο

Πώληση σε ιδιώτη τμήματος οικοπεδικής έκτασης 51,60 τ.μ. λόγω προσκύρωσης (πρ. αναλογισμού 23/08), στο Ο.Τ. 100 Α/97 του Δήμου μας επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

2ο

Υποβολή ένταξης πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04-2.1.

3ο

Υποβολή ένταξης πρότασης για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

4ο

Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γαλατσίου 2008-2010.

5ο

Έκφραση γνώμης επί της Β΄ Αναμόρφωσης εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2009.

6ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 1997.

7ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 1998.

8ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 1999.

9ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2002.

10ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2003.

11ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2004.

12ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2006.

13ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2007.

14ο

Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Το Βρογχικό Άσθμα», προσφορά της Φαρμακευτικής Εταιρίας AstraZeneca, στις 27 Μαϊου 2009 από ώρα 14.00 έως 21.00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας.

15ο

Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης της υπαλλήλου που τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

16ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων δημοτικών οδών» Εργ. 2009.

17ο

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών στο Άλσος Βεϊκου».

18ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ή κώνων σε πεζοδρόμια του Δήμου.

19ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 14.

20ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 45.

21ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νοταρά αρ. 23.

22ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Βυζαντίου αρ. 8.

23ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ύδρας αρ. 9Β.

24ο

Έγκριση διαγραφής παγίων (πεπαλαιωμένου και μη επισκευάσιμου μηχανολογικού κ.λ.π., εξοπλισμού).

25ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Χαριτάκη Λίλιας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο επί της οδού Κύκνων αρ. 51.

26ο

Ορθή επανάληψη της 388/08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό υπερωριακής απασχόλησης στην υπάλληλο του Δήμου μας που εκτελεί καθήκοντα Ληξιάρχου.

27ο

Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στον υπάλληλο του Δήμου μας Αρβανίτη Ξενοφώντα Κλάδου ΤΕ4 – Ηλεκτρολόγων.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr