Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

04-04-2019 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 10725 Ημ/νία Πρωτ.: 4/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 8 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

   
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πυθίας αρ. 14.
   
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παραδεισίων αρ. 17.
   
3ο Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάβης αρ. 49 – 53.
   
4ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 2 με την 175/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
   
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Υψηλάντου αρ. 26.
   
6ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Αθηναίων αρ. 33.
   
7ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Αθηναίων αρ. 10.
   
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Εκάβης αρ. 74.
   
9ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Αφαίας αρ. 46.
   
10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Ρόδων αρ. 6.
   
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Γερβίνου αρ. 8 και Ιθάκης αρ. 1.
   
12ο Χορήγηση ή μη άδειας σήμανσης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Ήβης αρ. 32.
   
13ο Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης για το κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 66.
 

 

 

 

14ο Χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης για το κατάστημα επί της οδού Νυμφών αρ. 11 – 13.
   
15ο Χορήγηση ή μη άδειας αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στην οδό Αγίας Γλυκερίας αρ. 50.
   
16ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων για την είσοδο – έξοδο στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αρ. 8.
   
17ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κου-μουνδούρου αρ. 25.
   
18ο Χορήγηση ή μη άδειας αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 21.
   
19ο Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Εκάβης αρ. 75.
   
20ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Δρυάδων αρ. 10.
   

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr