Πρόσκληση Ε.Π.Ζ για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου

20-09-2019 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 26489 Ημ/νία Πρωτ.: 20/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικατα-στάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

   
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Συγκρότηση σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
   
2ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 23/τ.99.
   
3ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Νιόβης (έναντι των αριθμών 23 – 25) μπροστά στο σχολικό συγκρότημα.
   
4ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ζήριας αρ. 2 και αρ. 4.
   
5ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Καβάλας μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο (έναντι του αριθμού 25).
   
6ο Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων.
   
7ο Έγκριση ή μη παραχώρησης άδειας στάσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Λ. Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 5.
   
8ο Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2018.
   
9ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μιαούλη αρ. 10.
   
10ο Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Στ. Μακρυγιάννη αρ. 14.
   
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρασούτσα αρ. 20.
   
12ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παρθενόπης αρ. 5.
   
13ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Αναργύρων αρ. 9 – 11.
   
14ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 45.
   
15ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αρ. 34 και στο τμήμα πεζοδρομίου έναντι της πλατείας Λιναρά μεταξύ των οδών Αετοράχης και Δρίσκου.
   
16ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αρ. 29.
   
17ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Διδύμων αρ. 7.
   
18ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Απειράνθου αρ. 11.
   
19ο Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης εισόδου χώρου στάθμευσης στην οδό Ευριπίδου αρ. 4.
   
20ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Τεώ και Πλυτά.
   
21ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Πρωτοπαπαδάκη και Ρόδου.
   
22ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Πλάτωνος.
   
23ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου και Ήρας αρ. 29.
   
24ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα επί των οδών Τραλλέων αρ. 97, Χριστιανουπόλεως αρ. 92, Αετοράχης αρ. 50 και Πλ. Κύπρου αρ. 6.
   
25ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 82 και Αιγοσθενών.
   
26ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Νάξου 56.
   
27ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λαμπρινής 26.
   
28ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Άλτεως 2.
   
29ο Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) ξερών δένδρων.
   
30ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ανδριτσαίνης 66.
   

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr