Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

01-03-2019 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 6340 Ημ/νία Πρωτ.: 1/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 5 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

   
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Τροποποίηση της 51/2018 απόφασης του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία καθώς και του κανονισμού λειτουργίας αυτών.
 
2ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής – καφετέρια» επί της οδού Λ. Βεΐκου 6 της κ. Σαφλαγιούρα Παναγιώτας.
   
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 76.
   
4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρόδου αρ. 14.
   
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος μπροστά στο γωνιακό ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη, που έχει διεύθυνση από Λ. Γαλατσίου αρ. 107.
   
6ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαύνου αρ. 51.
   
7ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαύνου αρ. 5.
   
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νοταρά αρ. 9.
   
9ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης στάθμευσης για το πρατήριο άρτου επί της οδού Κερκύρας αρ. 17.
   
10ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Λεωνιδίου και Χανίων.
   
11ο Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων στην οδό Χαλκιδικής αρ. 1.
   
12ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Προφήτου Ηλία και Καρδίτσης.
   
13ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη Λ. Βεΐκου αρ. 135 – 137.
 

 

 

 

 
14ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ηπείρου αρ. 30.
   

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr