Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για τις 30 Ιουνίου 2021

29-06-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Χωρίς κατηγορία Αρ. Πρωτ.: 1455 Ημ/νία Πρωτ.: 25/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς με τις διατάξεις του αρθρ.. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 – σχετική και η 18318/13.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ (ΥΠ. ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08.02.2021)  θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση την  30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

                                         Μοναδικό Θέμα της Ειδικής Συνεδρίασης

 

1.

Έγκριση  του πρακτικού της τριμελούς ειδικής επιτροπής αξιολόγησης  αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2021-2022

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr