Πρόσκληση Έκτακτης Ο.Ε. την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

11-06-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 16938 Ημ/νία Πρωτ.: 11/6/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης, πληρωμής δαπάνης που αφορά ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων η οποία είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα καθώς αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή (πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης) που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.871,68€ για πληρωμή ασφαλίστρων δύο νεοαποκτηθέντων μηχανημάτων έργου δηλαδή ενός σαρώθρου και ενός οχήματος καταβρεκτήρα, στο όνομα του υπαλλήλου Γεωργακάκου Νικολάου, σε βάρος του 20-6253.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr