Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Ιανουαρίου 2017

20-01-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 20-01-2017 
Αριθ. Πρωτ.: 1881

                                         

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Ιανουαρίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,για έκτακτη συνεδρίαση λόγω του από 19-01-2017 αιφνιδίου θανάτου του πρώην Δημάρχου Βασίλη Παπαδιονυσίου και της ανάγκης λήψης αποφάσεων σχετικών με αυτόν, πριν την 23-01-2017, ημερομηνία τέλεσης της κηδείας του.
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Λήψη απόφασης καθορισμού ύψους διάθεσης ποσού για έξοδα κηδείας Δημάρχων – πρώην Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση ψηφίσματος σχετικά με το θάνατο του πρώην Δημάρχου Βασίλη Παπαδιονυσίου
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                        
 
                                                                                
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                 
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr