ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

03-04-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 03.04.2017
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 11265
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 03η Απριλίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ιδίως για το πρώτο θέμα λόγω της ανάγκης άμεσης διεκπεραίωσης της διαδικασίας για την χορήγηση των διατακτικών των οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για το Πάσχα, για το δεύτερο θέμα λόγω της ανάγκης για την άμεση συγκρότηση των αναφερομένων στο θέμα επιτροπών και της παράτασης της διάρκειας αυτών έως και την λήξη του συμβατικού αντικειμένου, προκειμένου, τις επόμενες ημέρες να γίνει παραλαβή σχετικών προμηθειών, για το τρίτο θέμα λόγω της σπουδαιότητας και άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης της αναφερόμενης σε αυτό κατανομής και για το τέταρτο θέμα, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας της μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου για υπηρεσιακούς λόγους την 20.04.2017.
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης της διαδικασίας προσφυγής στην απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2017 και παραπομπής του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Παράταση ισχύος Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, καλής εκτέλεσης εργασιών, υπηρεσιών και έργων που συστήθηκαν με βάση το παλαιό καθεστώς διενέργειας των διαδικασιών (Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), Π.Δ. 171/1987 & Π.Δ. 28/1980).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Κατανομή 1ης δόσης έτους 2017 συνολικού ποσού 99.790,09 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου
    Πρόεδρος ΔΕΠ
 
 
 
4ο
Έγκριση μετακίνησηςεκτός έδραςτου ΔημοτικούΣυμβουλίουκ. Εμμ. Ελευθερίουγια συμμετοχή του σε συνέδριο στη Νορβηγία.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:
 
1.      ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2.      ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)      
3.      ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ                (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4.      ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                    (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6.      ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
7.      ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
8.      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ
9.      ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10.   ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
11.   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ  
12.   ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ –ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
13.   ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
14.    ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
15.    ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
16.    ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
17.    ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
18.    ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
19.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
20.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
21.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
22.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
23.    ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
24.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
26.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
27.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
28.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
30.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
31.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
32.  ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr