ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

07-01-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 07-01-2015
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων       Αριθ. Πρωτ.: 305
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 7η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ.,για συνεδρίαση λόγω της ζωτικής σημασίας που έχει για τον Δήμο Γαλατσίου η Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου – Άλσος Βεϊκου και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση του κατεπείγοντος για τη λήψη απόφασης επί του πιο κάτω θέματος – Έγκρισης επικαιροποιημένης προ-γραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου – Άλσος Βεϊκου» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 471/2014 απόφαση του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                               Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr