Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. την 12/7/2017

12-07-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12η Ιουλίου 2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητας:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητας, σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις του αρ. 24 του ν. 4479/2017(Α’ 121 ), για λόγους δημόσιας υγείας.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                        
                                                                                                 
                                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
 
 
                                                                                                              ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr