Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. «δια περιφοράς» την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

08-07-2021 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 17060 Ημ/νία Πρωτ.: 8/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 08η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 14:30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που αφορούν α) την εμποροπανήγυρη του Π. Ηλία ως προς τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19 και β) στην ταφή απόρου.

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή ή μη εμποροπανήγυρης λόγω της θρησκευτικής εορτής του Π. Ηλία. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                   

                                                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

                                                                                                                                                                          

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr