Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

17-07-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 14974 Ημ/νία Πρωτ.: 17/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00, λόγω του κατεπείγοντος και της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης στα κατωτέρω θέματα.

λόγω μείζονος σημασίας των θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης.

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ή μη της εμποροπανήγυρης του Πρ. Ηλία. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 66,189, 190 και 331/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, μόνον ως προς το νέο εκπρόσωπο – διαχειριστή της Ταμειακής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14778/15-07-2020 απόφαση Δημάρχου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr