Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. για την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

25-10-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 30033 Ημ/νία Πρωτ.: 25/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και μείζονος σημασίας των θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης:

     

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης βάσει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτό α-ντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
2ο λ

 

Ορισμός αρμόδιων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 003516/24-10-2019 έγγραφο της Τράπεζας Ελλάδος.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr