Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. για την Πέμπτη 25 Ιουνίου

25-06-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 12964 Ημ/νία Πρωτ.: 25/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο αφορά την εφαρμογή υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με τη νέα σχολική χρονιά και χρήζει άμεσης λήψης απόφασης.  

     
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1o Ενημέρωση της Σχολικής Κοινότητας του Δήμου Γαλατσίου περί εφαρμογής της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στον Δήμο και Λήψη Απόφασης για τη δημιουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων σε Δημοτικά Σχολεία του Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr