Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

16-10-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 29109 Ημ/νία Πρωτ.: 16/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος διότι η πληρεξούσια δικηγόρος κα Κωνσταντάκη πρέπει να καταθέσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός τριών (03) ημερών από την εκδίκαση.

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου στο Δήμαρχο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr