Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

29-04-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 609 Ημ/νία Πρωτ.: 29/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) την 29-4-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1.  «Τροποποίηση  της υπ’ αριθ. 70/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου”  σε συνέχεια της τροποποίησης της υπ’ αριθμ.  207/2020 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση στην Ταμειακή Υπηρεσία και τους οριζόμενους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι έχουν πρόσβαση στους τηρούμενους λογαριασμούς του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα της χώρας».

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης  Μανιάτης

 

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr