Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

04-08-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ., Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2394 Ημ/νία Πρωτ.: 4/8/2020 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Έκτακτης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) σήμερα την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., λόγω του κατεπείγοντος, διότι σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ/ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021, προκειμένου να καταρτίσει μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων/Δομών προς διευκόλυνση – ενημέρωση των ωφελούμενων – κατόχων “αξιών τοποθέτησης” (vouchers) της παραπάνω δράσης καλεί: Τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς, να υποβάλουν την αίτησή τους στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα μεΑ των ωφελουμένων/κατόχων «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher), από: 03/08/2020 – 10/8/2020, εάν επιθυμούν να εμφανίζονται στον Ενδεικτικό Κατάλογο Φορέων / Δομών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Μοναδικό Θέμα της Έκτακτης Συνεδρίασης
1.  «Έγκριση κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ως έχουν προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την αρμόδια υπηρεσία για τον Γ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου, ο οποίος στεγάζεται στην οδό Αρχιμήδους 2 και ορισμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν εντός του Γ΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28.09.2017)».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr