Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου “δια περιφοράς”, την Τρίτη 5 Απριλίου 2022

05-04-2022 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 8772 Ημ/νία Πρωτ.: 5/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 05η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00, για την άμεση λήψη απόφασης (προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων, κλήρωση και καταβολή τελών) που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 65/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τη διεξαγωγή των ιερών πανηγύρεων Αγ. Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Πρ. Ηλία καθώς και του κανονισμού λειτουργίας αυτών. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr