Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

12-06-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 17076 Ημ/νία Πρωτ.: 12/6/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 12 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για έκτακτη συνεδρίαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω αιτήματος χρηματοδότησης από ΠΔΕ – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4, το οποίο χρήζει άμεσης λήψης απόφασης για κατάθεση φακέλου στο ΥΠΕΣ:

     
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1o Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 135/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο της πράξης από «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τα γήπεδα τένις του Δήμου Γαλατσίου» σε «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
   

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr