Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20-01-2020 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 1486 Ημ/νία Πρωτ.: 20/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης του έργου.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρήνη Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

   

ΑΡΙΘΜ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   
1ο Ανάκληση της με αρ. 68/2019 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2018», προκειμένου να επανυποβληθεί το θέμα για λήψη απόφασης από την Ε.Π.Ζ.
   
2ο Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2018».
   

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr