ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ., Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

22-09-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Γαλάτσι, 22.09.2017
Αριθ. Πρωτ. 32585
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Σεπτεμβρίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του δήμου στο πρόγραμμα μαθητείας καθώς και της διενέργειας της εκδήλωσης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκ-παίδευσης και Κατάρτισης νέων (Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.), για απασχόληση στο Δήμο Γαλατσίου κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
2ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τα εγκαίνια του γηπέδου ποδοσφαίρου – στίβου (κλασικού αθλητισμού), έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων δεκαοκτώ ευρώ (1.518,00 €) σε βάρος των Κ.Α. 00.6442.0001 και Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                           
                                                                            ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:
 
1.      ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                         (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2.      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ                          (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3.      ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ                (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4.      ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5.      ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
6.      ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7.      ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
8.      ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ –ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
9.      ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10.   ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
11.   ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ                
12.   ΔΑΣΚΑ ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ                   
13.   ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
14.   ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ   
15.   ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
16.   ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
17.   ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
18.   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  
19.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
20.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
21.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
22.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
23.    ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
24.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
26.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
27.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
28.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
30.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
31.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
32.  ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr