ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΟΥ) Δ.Σ. ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12-12-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 12-12-2014
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
 Αριθ. Πρωτ.: 48852
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12η Δεκεμβρίου 2014,ημέραΠαρασκευή και ώρα 14:00,σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της απορρόφησης της επιχορήγησης εντός του 2014 (βάσει της 47852/08-12-2014 εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών) στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 651/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr