ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

27-06-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 27-06-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                  Αριθ. Πρωτ.: 30078
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 27η Ιουνίου 2014,ημέραΠαρασκευή και ώρα 15:15 για έκτακτη συνεδρίαση, επειδή έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (μισθοδοσίας, βάσει της υπ΄ αριθ. 3317/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ν.Π. του τρέχοντος έτους και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 που αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1o
Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2014.
κ. Παπαδιονυσίου Χριστίνα
Δημοτική Σύμβουλος
Πρόεδρος Ν.Π. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
 2o
Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2014.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Δημοτική Σύμβουλος
Πρόεδρος Ν.Π. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
3o
Παράταση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                  
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
                                                                                                    
                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr