ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

29-06-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Γαλάτσι, 29 – 06 – 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           Αριθ. Πρωτ.: 21916
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Ιουνίου 2012,ημέραΠαρασκευή και ώρα 10:30,σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ Θεμα της Ημερησιας Διαταξης

 

Έκφραση γνώμης Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του «Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2012.

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
                                                                                 H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr