ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016

30-05-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Γαλάτσι, 30-05-2016

Αριθ. Πρωτ.: 17106

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων   Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Μαΐου 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,για έκτακτη συνεδρίαση λόγω της άμεσης ανάγκης, λήψης απόφασης στο μοναδικό θέμα της Η.Δ, σχετικά με τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο θα λάβει χώρα στις 2, 3 & 4 Ιουνίου.
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
A. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Σάμο στο πλαίσιο συμμετοχής σε συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ του ΚΑ: 00.6421.0001 οικ. Έτους 2016 για «Έξοδα κίνησης Δημάρχου».
Γ. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις αναγκαίες δαπάνες.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                        
 
                                                                                 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr