Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ για την 11η Ιανουαρίου 2016

11-01-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

Γαλάτσι, 11-01-2016

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      

Αριθ. Πρωτ.: 649

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 11η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., για έκτακτη συνεδρίαση λόγω αναγκαιότητας τακτοποιητικού κλεισίματος των οικονομικών στοιχείων οικονομικού έτους 2015 και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «8η Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

            ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr