Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

22-12-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι,22-12-2015
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  Αριθ. Πρωτ.: 41772
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,σε έκτακτη συνεδρίαση γιαλήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω του ότι αυτά αφορούν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και εκ της φύσεώς τους, το σύνολο των προς συζήτηση θεμάτων, είναι βαρύνουσας σημασίας και εξαιρετικά επείγοντα (έγκριση ταφής απόρου και εγκρίσεις πινάκων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου), οι δε αναφερόμενες στις σχετικές ληφθείσες αποφάσεις ενέργειες του Δήμου, θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα:
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ανάκληση της υπ. Αρ. 417/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη που θα προκύψει και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 750/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 751/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 752/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 753/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr