Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

29-03-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 29-03-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων      Αριθ. Πρωτ.: 9446
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Μαρτίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, και ιδίως ως προς το πρώτο θέμα λόγω της ανάγκης άμεσης διενέργειας και ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατό (και πάντως το αργότερο μέχρι το Πάσχα), των διαδικασιών για την προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας για τις αναφερόμενες στο εισηγητικό εορταστικές περιόδους έτους 2016 και ως προς το δεύτερο θέμα λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης σχετικής απόφασης πριν την εκπνοή της αναφερόμενης στο εισηγητικό καταληκτικής ημερομηνίας έναρξης του συνεδρίου:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης μετά από ανοικτό άγονο διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων που θα δοθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Α. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Ελευθερίου Μάνου για συμμετοχή του και εισήγηση –παρουσίαση τοπικού θέματος σε συνέδριο στο Ηράκλειο Κρήτης (Μία ημέρα).
Β. Ψήφιση πίστωση ποσού 300,00€ υπέρ Κ.Α 00.6122.0002 Οικ. έτους 2016 για: ΄΄Αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων΄΄ .
Γ. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις άνω δαπάνες στο όνομα του προϊσταμένου Λογιστικής υπηρεσίας Παύλου Ατλιδάκη (Με απόδοση των δαπανών μετακίνησης και του ποσού συμμετοχής σε επόμενο Δ.Σ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
          ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr