Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

08-09-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Γαλάτσι, 08-09-2015
 Αριθ. Πρωτ.: 28406
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  8η  Σεπτεμβρίου2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00σε έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και της έναρξης της προεκλογικής περιόδου, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης των προμη-θειών που θα απαιτηθούν για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
        Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
      ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr