Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για τις 25 Μαΐου 2018

25-05-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Γαλάτσι, 25.05.2018

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 13089

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω κατεπείγοντος που συνίσταται στην από 01.06.2018 ημερομηνία έναρξης του αναφερόμενου στην ημερησία διάταξη συνεδρίου, σε συνδυασμό με τις περαιτέρω της λήψης των κάτωθι αποφάσεων ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της μετακίνησης του κ. Αντιδημάρχου Παιδείας από τις αρμόδιες προς τούτου Υπηρεσίες.

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση πραγματοποίησης του προγράμματος «Ξενοφοβία» μεταξύ As στη Νορβηγία και του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Εμμανουήλ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για συμμετοχή του σε συνέδριο για την ξενοφοβία στη Νορβηγία.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr