Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση ανανέωσης αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ από τους ιούς (antivirus)

02-07-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 13589 Ημ/νία Πρωτ.: 2/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία ανανέωσης αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ από τους ιούς (antivirus), σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.13052/26.06.2020 Πρωτογενές αίτημα από το «Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής», ενδεικτικού προϋπολογισμού πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (580,32 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε έγγραφη προσφορά για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (10.07.2020).

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανανέωση Αδειών antivirus2020

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr