Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας ανανέωσης αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ από τους ιούς

03-07-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 19013 Ημ/νία Πρωτ.: 3/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία ανανέωσης αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ από τους ιούς (antivirus), σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.18365/26.06.2019 Πρωτογενές αίτημα από το «Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής», ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.173,04 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε έγγραφη προσφορά (σε φάκελο) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 (12.07.2019).

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ανανέωσηαδειώνESETantivirus2019

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr