Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας σάρωσης και αναπαραγωγής σχεδίων για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

18-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 28893 Ημ/νία Πρωτ.: 15/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας σάρωσης και αναπαραγωγής σχεδίων για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική και υπεύθυνη Δήλωση ότι: «αποδέχομαι πλήρως την υπ’αριθμ.28/2019 τεχνική έκθεση από το Τμήμα Μελετών & Έργων») για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 (25.10.2019).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σαρωσης σχεδίων

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr