Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας σημαιών και λαβάρων για τον σημαιοστολισμό της πόλης

23-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 29662 Ημ/νία Πρωτ.: 23/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 & 120 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με τo υπ’αριθμ.28868/15.10.2019 πρωτογενές αίτημα και την από 15.10.2019 Τεχνική Περιγραφή από το Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας σημαιών και λαβάρων για τον σημαιοστολισμό της πόλης στο πλαίσιο του εορτασμού για τις εθνικές επετείους, 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ (1.922 €).

Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» ή θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο promithies@galatsi.gr έως την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 (30.10.2019).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019

 

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr