Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διοργάνωση Δράσης – Ενημέρωσης για την Ψυχική Υγεία

02-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 27559 Ημ/νία Πρωτ.: 1/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 & 120 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με τo υπ’αριθμ.26509/20.09.2019 πρωτογενές αίτημα και την υπ’ αριθ. 22/2019 Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ανάπτυξης) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των κάτωθι για την διοργάνωση Δράσης – ενημέρωσης για την Ψυχική Υγεία:

  1. Βουτήματα: 3,200 κιλά ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (32,54 €).
  2. Νερό 0,50 λίτρων: 80 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων ευρώ (24 €) &
  3. Αλμυρές πίτες: 8 κιλά, ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα ευρώ (80 €).

Στους ανωτέρω ενδεικτικούς προϋπολογισμούς περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου ή θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο promithies@galatsi.gr έως την Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 (07.10.209).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

22 ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr