Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα

03-03-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 5560 Ημ/νία Πρωτ.: 3/3/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα (σκύλους ή γάτες) στα πλαίσια του προγράμματος Περίθαλψης αδέσποτων ζώων και την ειρηνική συνύπαρξη με τον άνθρωπο, σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.3380/06.02.2020 Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας και Υγιεινής), ενδεικτικού προϋπολογισμού εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» ή με αποστολή στο promithies@galatsi.gr   έως και την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 (09.03.2020).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01_μελετη_ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2020 (1)

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και υγείας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr