Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγράμματος εικαστικής ψυχοθεραπείας ART THERAPY

19-09-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 26255 Ημ/νία Πρωτ.: 18/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου µας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία που αφορά την υλοποίηση προγράμματος εικαστικής ψυχοθεραπείας ART THERAPY και απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας µε θεραπευτικό στόχο τη «Διερεύνηση, Επεξεργασία & Αντιμετώπιση του Άγχους μέσω Art Therapy – Εικαστική Ψυχοθεραπεία». Η λειτουργία των  ομάδων  Art Therapy, θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία με έναρξη τον Οκτώβριο του 2019. Το σύνολο των συνεδριών θα είναι δώδεκα (12), διάρκειας δύο (2) ωρών και οι ομάδες θα είναι σε group των δέκα (10) ατόμων (σταθερή και κλειστή ομάδα) σε χώρο που θα ορίσει η αρμόδια Διεύθυνση. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας στο οποίο αναφέρεται και η Τεχνική Περιγραφή των παραπάνω υπηρεσιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να µας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» έως και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 (23.09.2019).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΘΕΡΑΠΕΙΑ_ΚΗΜΔΗΣ

ART THERAPY
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr