ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

23-04-2015 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 23-04-2015

Αριθ. Πρωτ.: 13124

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                               

              Π Ρ Ο Σ

                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                              κ.κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ

                                                                            Μπάστα Κωνσταντίνο      

                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ

                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία

                                                                     Κοράκη Μάρθα

                                                                     Βάσιλα Πέτρο

                                                                     Κιούπη Χρήστο

                                                                     Ζώμπο Κωνσταντίνο

                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

2ο

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 

 

3ο

Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 

 

4o

Ανάκληση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

5o

Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

6o

Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ήβης 15.

 

 

7o

Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ηπείρου 35.

 

 

8o

Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Κύθνου 9.

 

 

9o

Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Παπαφλέσσα 46 και Δελφών.

 

 

10o

Εισήγηση κοπής δένδρων επί της οδού Ανταίου 44.

 

 

11o

Εισήγηση κοπής δένδρων επί της οδού Χανίων 1.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

Βασίλειος Δερεδίνης

  (Αντιδήμαρχος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αμοργιανό Γεώργιο,

Μελισσουργό Γερμάνο,

Βουρδουμπά Χαράλαμπο,

Παναγιώτου Σπυρίδων

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περί-πτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών)

4.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

5.    Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

6.    Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr