ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

25-07-2014 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 33511
Αριθ. Πρωτ.:25-07-2014
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
              Π Ρ Ο Σ
                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Σιδερή Ιωάννη   
                                                                     Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                     Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                     Κομπότη Ιωάννης
                                                                     Μπούρα Χριστίνα
                                                                     Νίκου Νικόλαο
                                                                     Καπέλη Γεώργιο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 29 Ιουλίου 2014,ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο
Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
2ο
Ανάκληση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
3ο
Ανάκληση ή μη Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
4ο
Αφαίρεση μεταλλικών κολωνακίων επί της Λεωφ. Γαλατσίου 93 – 95.
 
 
5ο
Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και μεταφορά ή κατάργηση πινακίδας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 2 (η με αρ. πρωτ. 26341/03-06-2014 σχετική αίτηση).
 
 
6ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Άλτεως 12 και Δρίσκου.
 
 
7ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του οδοστρώματος έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Μεσσηνίας αρ. 4 – 6.
 
 
8ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Νιόβης αρ. 5.
 
 
9ο
Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 45.
 
 
10ο
Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ήρας αρ. 29.
 
 
11ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Γαλατσίου αρ. 100.
 
 
12ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 11.
 
 
13ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αθηναίων αρ. 29.
 
 
14ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της Λεωφ. Βεΐκου αρ. 50.
 
 
15ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κύκνων αρ. 22.
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
Χριστοδούλου Αγαμέμνονας
 (Αντιδήμαρχος)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr